Bli kunde

Hvordan trekker jeg fra honoraret til Kron på skattemeldingen?

Skatt

← Tilbake til Vanlige spørsmål

Kron tar et forvaltningshonorar på mellom 0,20 - 0,70 % årlig, avhengig av hvor mye du har stående inne. Dette honoraret dekker vår fondsutvelgelse, rådgivning og annen oppfølgning. Du kan trekke fra honoraret på skattemeldingen.

Vi skulle gjerne meldt inn dette inn for deg, men Skatteetaten har ikke latt oss gjøre det. Det er allikevel ganske enkelt for deg å få det inn i skattemeldingen.
Hvis du logger inn via nettsiden finner du et vedlegg som heter 'Fradragberettige kostnader 2018'. Her står honoraret du kan trekke fra på skattemeldingen.

Du fører inn dette beløpet i post 3.3.7 og skriver «Kron – fradragsberettigede forvaltningshonorar» i tekstfeltet. Det er ikke nødvendig å legge ved en kopi av bilaget, men det bør oppbevares fordi Skatteetaten kan be om en kopi senere.