Bli kunde

Hvordan trekker jeg fra honoraret til Kron på skattemeldingen?

Skatt

← Tilbake til Vanlige spørsmål

Kron tar et forvaltningshonorar på mellom 0,20 - 0,70 % årlig avhengig av hvor mye du har stående inne. Dette honoraret dekker vår fondsutvelgelse, rådgivning og annen oppfølgning. Du kan trekke fra dette honoraret på skattemeldingen.

Vi har veldig lyst til å melde dette inn for deg, men Skatteetaten har ikke latt oss gjøre dette. Det er allikevel ganske enkelt å få det inn i skattemeldingen. Hvis du logger inn via nettsiden finner du et vedlegg som heter 'Fradragberettige kostnader 2018'. Her står honoraret du kan trekke fra på skattemeldingen.
Du fører inn dette beløpet i post 3.3.7 og skriver «Kron – fradragsberettigede forvaltningshonorar» i tekstfeltet. Det er ikke nødvendig å legge ved en kopi av bilaget, men det bør oppbevares fordi skatteetaten kan be om en kopi senere.