Priser

Vi har Norges ærligste prisstrategi. Vi tar oss ikke unødvendig betalt og er ikke redd for å fortelle hva det koster å være kunde hos oss. Prisene beregnes ut fra din saldo hos oss.

Minsteinnskudd

10 000 kr

Pris

0,90 - 1,18 %

Minsteinnskudd

500 000 kr

Pris

0,85 - 1,12 %

Minsteinnskudd

1 000 000 kr

Pris

0,80 - 1,07 %

Prisen dekker alle kostnader. Den lille prisvariasjonen avhenger av valg av tema og er kostnader tilknyttet fondskjøp.
Prisen er lik for Kron Privat (inkludert automatisk aksjesparekonto), Kron IPS og Kron Bedrift kunder.

Gi sparepengene nye muligheter

Innkjøpssamarbeid gir gode priser

Du får rabattene

Kron har innkjøpssamarbeid som betyr at vi får langt bedre priser enn om du hadde investert i fond selv. Vi forhandler frem rabatter på dine vegne. Mange aktører velger å beholde disse rabattene selv, men som kunde i Kron vil disse tilbakeføres til din konto, og vi vil reinvestere dem fortløpende.

Enkel selvangivelse

Trekk fra på skatten

Kron hjelper deg å få igjen på skatten. Før du skal levere skattemeldingen, får du en melding fra oss med hvor mye du kan trekke fra. Du må selv føre det opp, men vi gjør mesteparten av jobben for deg.

Mange spør oss

Hvordan investerer Kron?


Kron investerer med kundens beste i fokus. Vi velger investeringer basert på premissene om å ikke satse alt på ett kort, velge riktige fond, holde seg til planen og å ikke betale for mye for noe som egentlig er billig. I dette inngår også åpenhet overfor deg som kunde om hva det faktisk koster.