Personvern og personopplysningerKron tar sikkerhet og personvern på alvor. Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, og personvern handler om å beskytte personopplysninger. Du har selv rett til å bestemme hva andre skal få vite om dine personlige forhold.

Hvordan behandler Kron dine personopplysninger?

Kron forplikter seg til å behandle alle opplysninger konfidensielt, slik at uvedkommende ikke får kjennskap til opplysninger vi mottar eller innhenter. Taushetsplikten omfatter ikke opplysninger som er offentlig tilgjengelig, opplysninger som vi er pliktige å gi til offentlige myndigheter og opplysninger som åpenbart ikke er av konfidensiell natur.

Kron behandler alle personopplysninger innen rammen av gjeldende Personopplysningslov- og forskrift. Kron oppfyller meldeplikten til Datatilsynet for oppbevaring av informasjon som gjelder kunden.

Kron innhenter personopplysninger fra kunder, representanter for kunder og offentlige registre. Dette omfatter først og fremst opplysninger om finansiell og praktisk situasjon, kunnskap og erfaring med investeringer samt holdning til risiko. Disse opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne yte investeringsrådgivning, for å initiere etablering av avtale, og oppfylle selskapets avtaleforpliktelser. 

Rett til innsyn i egne personopplysninger

Du har rett på innsyn i dine personlige opplysninger dersom du er kunde i Kron. Oversikten kan du finne på din side når du er logget inn, men hvis du har noen spørsmål så ta kontakt med oss via chatten.

Lydopptak

Kron plikter etter loven å ta opp alle telefonsamtaler, noe som også omfatter mobiltelefon. Opptakene behandles på lik måte med alle øvrige personopplysninger som innhentes. I henhold til personopplysningslovens § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Kron. Kron oppbevarer opplysningene så lenge de er relevante for rådgivningsarbeidet og samarbeidet for øvrig. Personopplysninger vil deretter slettes, så fremt det ikke foreligger lovbestemt plikt til oppbevaring. 

Chat

Alle chat samtaler lagres automatisk i seks måneder. Dersom du er kunde og er logget inn vil samtalene lagres så lenge ditt kundeforhold varer hos Kron. Dette grunnet plikter som konsesjonshaver innenfor investeringsrådgivning. Når ditt kundeforhold med Kron opphører slettes dine opplysninger fra våre systemes i forhold til lovens krav til rapportering.

Sletting av personopplysning

Når ditt kundeforhold med Kron opphører slettes dine opplysninger fra våre systemes i forhold til lovens krav til rapportering.