Bli kunde

Hvordan kan jeg få 100 % aksjefond i Kron?

Min Kron

← Tilbake til Vanlige spørsmål

Du kan sette opp en konto med 100 % aksjefond gjennom appen når du lager en plan eller endre til dette senere.

Hvis du ikke har laget en spareplan enda velger du 100 % aksjer ved å gå igjennom registreringen på vanlig måte i appen. På den siste siden vil du se en side som viser forventet utvikling for et eksempel. På denne siden trykker du på "dropdown" menyen og velger "detaljer". Øverst på denne siden vil du ha mulighet til å dra i en spake for å påvirke din aksjeandel selv. Du får en advarsel dersom vi mener du endrer for mye ut ifra svarene du har gitt oss.

Dersom du allerede har en aktivert plan endrer du risiko ved å trykke inn på kontoen du vil endre. Gå ned til "detaljer" og naviger bort til "din plan". I "dropdown" menyen tar du valget "bakgrunn for plan". Nederst finner du muligheten for å endre planen din. Du vil deretter gå igjennom en del spørsmål som du svarte på når du åpnet planen. På denne siden trykker du på "dropdown" menyen og velger "detaljer". Øverst på denne siden vil du ha mulighet til å dra i en spake for å påvirke din aksjeandel selv. Du får en advarsel dersom vi mener du endrer for mye ut ifra svarene du har gitt oss.

Les mer:
- Hvordan kan jeg endre min spareavtale?
- Kan jeg gjennomføre rådgivningsprosessen på nytt?
- Kan jeg opprette flere enn én Kronkonto?