Bli kunde

Plan Som Oljefondet – Medium pluss risikonivå

Spareplan

← Tilbake til Vanlige spørsmål

Som Oljefondet er temaet for deg som ønsker å investere mest mulig likt oljefondet. Denne planen har en forventet langsiktig utvikling på 6,9 %. I to av tre år forventer vi at utviklingen vil ligge på mellom -8,4 % og 22,2 %.

De historiske dataene som forutsetningene bygger på er preget av perioder hvor renten har vært langt høyere enn i dag. Dersom dagens nivå ikke kommer tilbake til normalen er det sannsynlig at fremtidig prestasjon for denne planen vil bli lavere enn den ville blitt tilbake i tid. Dersom rentenivået holder seg like lavt som i dag fremover, vil den forventede utviklingen reduseres fra 6,9 % til 4,8 %.

Flagg Oljefondet Svaert Lavt Risikoniva

Fondene

Fondene vi anbefaler i denne løsningen ser du under. Vi passer alltid på og bytter ut fondene som ikke oppfyller våre krav.

Fond Hva Fokus Andel plan
Storebrand Multifaktor Aksjefond Verden 43,0 %
KLP Fremvoksende Markeder Aksjefond Nye Markeder 11,4 %
Acadian Europa Aksjefond Europa 9,7 %
KLP Europa Aksjefond Europa 9,7 %
KLP USA Aksjefond USA 9,0 %
iShares Eiendom Aksjefond Eiendom 7,2 %
KLP Obligasjon Rentefond Verden 6,5 %
Nordea Amerikansk Obligasjon Rentefond USA 2,5 %
Nordea Høyrente Rentefond USA 1,0 %

Fordelingen av sparepengene

Sparepengene blir spredt på tusenvis av selskaper. Aksjene dine blir spredt på flere sektorer og verdensdeler. Under kan du se en liten oppsummering. Vi implementerer også mindre taktiske allokering på korter basis basert på markedsyn.

Verdensdeler Andel
Nord Amerika 45,7 %
Europa 33,2 %
Asia 16,5 %
Afrika 0,8 %
Sør Amerika 1,5 %
Australia 1,3 %
Sektor Andel
Finans 16,3 %
Teknologi 14,1 %
Industrivarer 10,0 %
Helse 11,5 %
Varer og tjenester 11,7 %
Forbruksvarer 7,4 %
Energi 6,8 %
Materialer 5,1 %
Eiendom 11,3 %

Kostnader

Under viser vi prisen før og etter skattefradrag for planen avhengig av hvor mye du ønsker å spare.

Minsteinnskudd Før skattefradraget Etter skattefradraget
10.000 1,15% 0,98%
500.000 1,10% 0,94%
1.000.000 1,05% 0,91%

For å kunne bruke skattefradraget fordrer dette at man har en skattepliktig inntekt. Gjennomsnittlig pris på fondene er 0,30 %, mens Kron tar mellom 0,60 % og 0,70 %. Dette er summert over i fanen før skattefradrag. Lignende løsninger hos andre aktører koster mellom 1,0 % til 2,0 %, ofte uten mulighet for skattefradrag

Utvikling

Under vises avkastningen for denne planen for de siste fire årene og til og med siste måned.

2014 2015 2016 2017 2018
21,9 % 12,3 % 5,2 % 16 % -0,6 %

Per 30.11.2018

Vi gjør oppmerksom på at historisk utvikling ikke er noen garanti for fremtidig utvikling. Utviklingen kan bli negativ som følge av kurstap.