Bli kunde

Plan Likestilling - Svært lavt risikonivå

Spareplan

← Tilbake til Vanlige spørsmål

Plan Likestilling med svært lavt risikonivå består av våre anbefalte fond i Krons Utvalgte med en passende andel i fond som investerer i selskaper med god kjønnsbalanse i ledelsen. Selskapene praktiserer lik lønn for likt arbeid og fokuserer på at man skal kunne balansere jobb med familie. Planen har en forventet langsiktig utvikling på 4,3 %. I to av tre år forventer vi at utviklingen vil ligge på mellom -1,7 % og 10,2 %.

De historiske dataene som forutsetningene bygger på er preget av perioder hvor renten har vært langt høyere enn i dag. Dersom dagens nivå ikke kommer tilbake til normalen er det sannsynlig at fremtidig prestasjon for denne planen vil bli lavere enn den ville blitt tilbake i tid. Dersom rentenivået holder seg like lavt som i dag fremover, vil den forventede utviklingen reduseres fra 4,3 % til 2,6 %.

Fondene

Fondene vi anbefaler i denne løsningen ser du under. Vi passer alltid på og bytter ut fondene som ikke oppfyller våre krav. Vi implementerer også taktiske allokering på kortere basis, basert på markedsutsikter definert av Formuesforvaltning.

Fond Hva Region Andel av plan
iShares Verden Størrelse Aksjefond Verden 2 %
iShares Verden Verdi Aksjefond Verden 2 %
Somerset Fremvoksende Markeder Aksjefond Nye markeder 1,5 %
KLP Fremvoksende Markeder Aksjefond Nye markeder 1,5 %
UBS Gender Equality Aksjefond Verden 13 %
Legg Mason Obligasjon Rentefond Verden 12 %
Alfred Berg Obligasjon  Rentefond Norge 40 %
Alfred Berg Norden Obligasjon Rentefond Norden 28 %

Fordelingen av sparepengene

Sparepengene blir spredt på tusenvis av selskaper. Aksjene dine blir spredt på flere sektorer og verdensdeler. Under kan du se en liten oppsummering.

Verdensdeler Andel
Nord Amerika 41,9 %
Europa 32,1 %
Asia 16,6 %
Afrika 1,1 %
Sør Amerika 1,5 %
Australia 7,0 %
Sektor Andel
Finans 23,5 %
Teknologi 15,7 %
Industrivarer  6,0 %
Helse 7,3 %
Varer og tjenester 9,8 %
Forbruksvarer 8,7 %
Energi 6,1 %
Materialer 5,7 %
Eiendom 4,9 %

Kostnader

Under viser vi prisen før og etter skattefradrag for planen avhengig av hvor mye du ønsker å spare.

Minsteinnskudd Før skattefradraget Etter skattefradraget
10.000 0,98 % 0,82 %
500.000  0,93 % 0,78 %
1.000.000 0,85 % 0.74 %

For å kunne bruke skattefradraget fordrer dette at man har en skattepliktig inntekt. Prisen på fondene er i gjennomsnitt 0,28 %, mens Kron tar 0,60-0,70 %. Dette er summert over i fanen før skattefradrag. Lignende løsninger hos andre aktører koster mellom
0,86 % til 1,30 % ofte uten mulighet for skattefradrag.

Utvikling

Under vises avkastningen for denne planen for de siste fire årene og til og med siste måned.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Siste Måned
10,7 % 3,9 % 7,5 % 6,9 % -1,0 % 6,7 % 0,8 %

Per 30.09.2019

Vi gjør oppmerksom på at historisk utvikling ikke er noen garanti for fremtidig utvikling. Utviklingen kan bli negativ som følge av kurstap. Historisk utvikling hensyntar de underliggende fondenes faktiske utvikling i den langsiktige modellporteføljen til Kron, og tar dermed ikke med kortsiktige taktiske allokeringer.