Bli kunde

Plan Indeks - Svært lavt risikonivå

Spareplan

← Tilbake til Vanlige spørsmål

Plan Indeks med svært lavt risikonivå består av rimelige indeksfond med en global balanse, slik at du investerer i mange tusen aksjer, spredt over hele verden. Indeksfondene i denne porteføljen består av såkalte børshandlede fond (ETF’er). Disse fondene er så rimelige er fordi de ikke er aktivt forvaltet. Planen har en forventet langsiktig utvikling på 4,3 %. I to av tre år forventer vi at utviklingen vil ligge på mellom -1,7 % og 10,2 %.

De historiske dataene som forutsetningene bygger på er preget av perioder hvor renten har vært langt høyere enn i dag. Dersom dagens nivå ikke kommer tilbake til normalen er det sannsynlig at fremtidig prestasjon for denne planen vil bli lavere enn den ville blitt tilbake i tid. Dersom rentenivået holder seg like lavt som i dag fremover, vil den forventede utviklingen reduseres fra 4,3 % til 2,6 %.

Billigst1

Fondene

Fondene vi anbefaler i denne løsningen finner du i oversikten under. Vi passer alltid på og bytter ut fondene som ikke oppfyller våre krav.

Fond Hva Andel av plan
Ishares USA Aksjefond 10,7 %
Lyxor Europa Aksjefond 4,5 %
Lyxor Japan Aksjefond 1,6 %
iShares Nye Markeder Aksjefond 2,4 %
iShares Stillehavet uten Japan Aksjefond 0,8 %
Alfred Berg Obligasjon Rentefond 80 %

Fordelingen av sparepengene

Sparepengene blir spredt på tusenvis av selskaper, og aksjene på flere sektorer og verdensdeler. Under kan du se en liten oppsummering.

Verdensdeler Andel
Nord Amerika 55,9 %
Europa 24 %
Asia 15,5 %
Afrika 0,7 %
Sør Amerika 1,4 %
Australia 2,4 %
Sektor Andel
Energi 5,9 %
Teknologi 17,9 %
Eiendom 2,9 %
Finans 18,6 %
Helse 12,2 %
Industri 10,7 %
Forbruksvarer 8,5 %
Varer og tjenester 8,6 %
Materialer 5,0 %

Kostnader

Under viser vi prisen før og etter skattefradrag for planen avhengig av hvor mye du ønsker å spare.

Minsteinnskudd Før skattefradraget Etter skattefradraget
10.000 0,27 % 0,23 %
500.000 0,27 % 0,23 %
1.000.000 0,27 % 0,23 %

For å kunne bruke skattefradraget fordrer dette at du har en skattepliktig inntekt. Prisen på fondene er i gjennomsnitt 0,07 %, mens Kron tar 0,20 %. Dette er summert i tabellen over, 'Før skattefradrag'.

Utvikling

Under vises avkastningen for denne planen for de siste fire årene og til og med siste måned.

2014 2015 2016 2017 2018 2019
11,6 % 3,3 % 3,6 % 6,1 % -0,8 % 1 %

Per 31.01.2019

Vi gjør oppmerksom på at historisk utvikling ikke er noen garanti for fremtidig utvikling. Utviklingen kan bli negativ som følge av kurstap.


Les mer om tema Indeks her:

Tema Indeks