Bli kunde

Plan Indeks - Medium risikonivå

Spareplan

← Tilbake til Vanlige spørsmål

Plan Indeks med medium risikonivå består av rimelige indeksfond med en global balanse, slik at du investerer i mange tusen aksjer, spredt over hele verden. Indeksfondene i denne porteføljen består av såkalte børshandlede fond (ETF’er). Disse fondene er så rimelige er fordi de ikke er aktivt forvaltet. Planen har en forventet langsiktig utvikling på 6,3 %. I to av tre år forventer vi at utviklingen vil ligge på mellom -6,8 % og 19,4 %.

De historiske dataene som forutsetningene bygger på er preget av perioder hvor renten har vært langt høyere enn i dag. Dersom dagens nivå ikke vender tilbake til normalen er det sannsynlig at fremtidig prestasjon for denne planen vil bli lavere enn den ville blitt tilbake i tid. Dersom rentenivået holder seg like lavt som i dag fremover, vil den forventede utviklingen reduseres fra 6,3 % til 4,4 %.

Billigst1

Fondene

Fondene vi anbefaler i denne løsningen finner du i oversikten under. Vi passer alltid på og bytter ut fondene som oppfyller våre krav.

Fond Hva Andel av plan
Ishares USA Aksjefond 40,1 %
Lyxor Europa Aksjefond 16,9 %
Lyxor Japan Aksjefond 6,0 %
iShares Nye Markeder Aksjefond 9,0 %
iShares Stillehavet uten Japan Aksjefond 3,0 %
Alfred Berg Obligasjon Rentefond 25,0 %

Fordelingen av sparepengene

Sparepengene blir spredt på tusenvis av selskaper. Aksjene dine blir spredt på flere sektorer og verdensdeler. Under kan du se en liten oppsummering.

Verdensdeler Andel
Nord Amerika 55,9 %
Europa 24 %
Asia 15,5 %
Afrika 0,7 %
Sør Amerika 1,4 %
Australia 2,4 %
Sektor Andel
Energi 5,9 %
Teknologi 17,9 %
Eiendom 2,9 %
Finans 18,6 %
Helse 12,2 %
Industri 10,7 %
Forbruksvarer 8,5 %
Varer og tjenester 8,6 %
Materialer 5,0 %

Kostnader

Under viser vi prisen før og etter skattefradrag for planen avhengig av hvor mye du ønsker å spare.

Minsteinnskudd Før skattefradraget Etter skattefradraget
10.000 0,29% 0,24%
500.000 0,29% 0,24%
1.000.000 0,29% 0,24%

For å kunne bruke skattefradraget fordrer dette at du har en skattepliktig inntekt. Prisen på fondene er i gjennomsnitt 0,09 %, mens Kron tar 0,20 %. Dette er summert i tabellen over, 'Før skattefradrag'.

Utvikling

Under vises avkastningen for denne planen for de siste fire årene og til og med siste måned.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Siste Måned
25,2 % 12,5 % 4,09 % 14,7 % -2,7 % 16,8 % 1,4 %

Per 30.09.2019

Vi gjør oppmerksom på at historisk utvikling ikke er noen garanti for fremtidig utvikling. Utviklingen kan bli negativ som følge av kurstap.


Les mer om tema Indeks her:

Tema Indeks