Bli kunde

Plan Eiendom – Lavt pluss risikonivå

Spareplan

← Tilbake til Vanlige spørsmål

Plan Eiendom med lavt pluss risikonivå består av våre anbefalte fond i Krons Utvalgte med en passende andel fond som satser på eiendom. Planen har en forventet langsiktig utvikling på 5,4 %. I to av tre år forventer vi at utviklingen vil ligge på mellom -4,1 % og 14,9 %.

De historiske dataene som forutsetningene bygger på er preget av perioder hvor renten har vært langt høyere enn i dag. Dersom dagens nivå ikke kommer tilbake til normalen er det sannsynlig at fremtidig prestasjon for denne planen vil bli lavere enn den ville blitt tilbake i tid. Dersom rentenivået holder seg like lavt som i dag fremover, vil den forventede utviklingen reduseres fra 5,4 % til 3,6 %.

Plan Eiendom

Fondene

Fondene vi anbefaler i denne løsningen ser du under. Vi passer alltid på og bytter ut fondene som ikke oppfyller våre krav.

Fond Hva Fokus Andel
iShares Verden Voksende Trend Aksjefond Verden 1,1 %
iShares Verden Små Selskaper Aksjefond Verden 1,1 %
iShares Verden Kvalitet Aksjefond Verden 1,1 %
iShares Verden Verdi Aksjefond Verden 1,1 %
KLP Verden Aksjefond Verden 12,8 %
Orbis Global Aksjefond Verden 4,2 %
Veritas Verdensfond Aksjefond Verden 4,2 %
Somerset Fremvoksende Markeder Aksjefond Nye Markeder 2,2 %
KLP Fremvoksende Markeder Aksjefond Nye Markeder 2,2 %
KLP Norden Aksjefond Norden 13,5 %
Nordea Norge Verdi Aksjefond Norge 1,5 %
Legg Mason Obligasjon Rentefond Verden 12,0 %
Alfred Berg Nordisk Obligasjon Rentefond Norden 13,0 %
Alfred Berg Obligasjon Rentefond Norge 25,0 %
iShares Eiendom Aksjefond Eiendom 5,0 %

Fordelingen av sparepengene

Sparepengene blir spredt på tusenvis av selskaper. Aksjene dine blir spredt på flere sektorer og verdensdeler. Under kan du se en liten oppsummering.

Verdensdeler Andel
Nord Amerika 37,1,%
Europa 42,3%
Asia 16,8%
Afrika 0,7%
Sør Amerika 1,4%
Australia 1,6%

Kostnader

Under viser vi prisen før og etter skattefradrag for planen avhengig av hvor mye du ønsker å spare.

Minsteinnskudd Før skattefradraget Etter skattefradraget
10.000 1,05% 0,88%
500.000 1,00% 0,84%
1.000.000 0,95% 0,84%

For å kunne bruke skattefradraget fordrer dette at man har en skattepliktig inntekt. Gjennomsnittlig pris på fondene er 0,30 %, mens Kron tar mellom 0,60 % og 0,70 %. Dette er summert over i fanen før skattefradrag. Lignende løsninger hos andre aktører koster mellom 1,0 % til 1,60 %, ofte uten mulighet for skattefradrag.

Utvikling

Under vises avkastningen for denne planen for de siste fire årene til og med siste måned.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Siste Måned
13,6 % 8,6 % 7,1 % 11,1 % -3,3 % 11,9 % 1,2 %

Per 30.09.2019

Vi gjør oppmerksom på at historisk utvikling ikke er noen garanti for fremtidig utvikling. Utviklingen kan bli negativ som følge av kurstap. Historisk utvikling hensyntar de underliggende fondenes faktiske utvikling i den langsiktige modellporteføljen til Kron, og tar dermed ikke med kortsiktige taktiske allokeringer.