Bli kunde

Hvordan kan jeg spare til barn?

Praktisk informasjon

← Tilbake til Vanlige spørsmål

Det har blitt mer vanlig å spare til sine barn. Ofte sparer man til barn for å hjelpe dem når dem skal kjøpe sin første bolig eller slik at de har litt ekstra under studietiden.

Det er tre ting man bør vurdere før man begynner sparingen.

Bør man starte sparingen?

Første spørsmålet er ofte om man bør spare til barna. Svaret på dette er veldig avhengig av din situasjon. En tommelfingerregel kan være at man burde nedbetale eventuelle lån til et nivå hvor det enkelt kan betjenes, selv om inntekten skulle falle.

Sparetid og formål

Hvor gammelt er barnet og hva skal pengene brukes til er en vurdering man kan gjøre her. Dersom barnet er 2 år og pengene skal gå til bolig vil sparetiden være lang. Da kan man velge et formål lengre frem i tid, for eksempel «skape en formue». Hvis barnet er 15 år og pengene skal brukes til studietiden er kanskje «i tilfelle en regnværsdag» bedre.

Velge om man skal spare i ditt eget navn eller barnets.

Utviklingen er lik selv om man sparer i eget navn eller barnet navn. Her er det andre forhold man bør tenke på. Under skriver vi litt om fordelene og ulempene med begge løsningene.

Hvor bør man spare?

I barnets navn

Fordeler

  • Når man tar ut gevinst på investeringer er det skatt på den gevinsten man har fått. Det finnes allikevel en måte å slippe dette på. Fra man er 17 år må man selv skatte av eventuelle gevinster. Dersom man selger før man får høy inntekt, kan skatten bli 0 kroner. Dersom gevinsten er lavere enn personfradraget slipper man skatt. Dette forutsetter at lønnsinntekten er innenfor frikortgrensen.
  • Foreldrene kan ikke bruke opp pengene til barna. Ved en skilsmisse er det vanskeligere for den ene foreldrene å ta pengene som er oppspart til barna.

Ulemper

I foreldrenes navn

Fordeler

  • Ingen kutt i studiestøtte fra Lånekassen
  • Ingen innblanding fra overformynderiet
  • Foreldrene bestemmer over pengene når de ønsker å gi barna ansvar for sparepengene.

Ulemper

  • Pengene inngår i boet ved en eventuell skilsmisse.
  • Barnet kan gå glipp av skattefri gevinst om ikke andelene overføres underveis.

Les mer:
- Hvem er Kron for?
- Kan jeg selv velge hvilke investeringer jeg ønsker?
- Kan jeg etablere en spareavtale med faste automatiske innskudd til min Kronkonto?