Bli kunde

Hva er ETF'er?

Investeringer i Kron

← Tilbake til Vanlige spørsmål

Exchange Traded Funds

En ETF (exchange-traded fund) er et børsnotert fond. Det finnes ETFer som følger et spesielt marked (indeks), en råvare eller sammensetning av ulike markeder. Dette kan både gjøres passivt som et indeksfond eller aktivt ved at en forvalter velger sammensetningen. ETFer blir kjøpt og solgt på lik linje som aksjer, det vil derfor skje løpende prisendringer i løpet av en dag. Utover dette er en ETF som et helt vanlig fond, som investerer penger fra investorer i henhold til fondets strategi.

Les mer:
- Hva er et fond?
- Hva er et obligasjonsfond?
- Hvilke investeringer kjøper Kron til meg?